Ne shoqeri japin kontributin e tyre rreth 70 punetor specialist dhe me pervoje te gjate ne fushen e detarise. Motoja e shoqerise "Anijet e Sherbimit Detar" sh.a eshte te ofroje sherbime me standarte te larta duke kombinuar pervojen dhe duke investuar tek te rinjte, per te inkurajuar nje kulture te sigurise ne mesin e punonjesve te saj. Filozofia qendron ne ruajtjen e standarteve per te plotesuar nevojat e te gjithe perdoruesve per narrative text phd sigurine e manovrave gjate operimit dhe kryerjen me profesionalizem te sherbimeve. Shoqeria jone eshte gjithashtu e specializuar dhe ne luften kunder zjarrit dhe mbrojtjes nga ndotjet.