Shoqeria jone ushtron aktivitetin e saj ne te gjitha portet e hapura te Republikes se Shqiperise, ajo e ka qendren ne Durres.

Ne operojme me sukses ne: