Shoqeria jone ushtron aktivitetin e saj ne te gjitha portet e hapura te Republikes se Shqiperise, ajo e ka qendren ne Durres.

Ne operojme me sukses ne:

  • Portin e Durresit
  • Romano Port
  • Portin e Vlores
  • Portin Vlora 1
  • Portin e Sarandes
  • Portin e Limionit
  • Portin e Shengjnit